واکنش حمید حامی به اتهام انتشار تصویر مستهجن در کنسرتش | فیلم

واکنش حمید حامی به اتهام انتشار تصویر مستهجن در کنسرتش | فیلم

واکنش حمید حامی به اتهام انتشار تصویر مستهجن در کنسرتش او در اولین واکنش به اتهام انتشار یک تصویر مستهجن در کنسرتش عنوان کرد : لطفا تاریخچه هنری ام را زیر سوال نبرید من نه روز بعد از اجرای کنسرت متوجه شدم  و بخ یکباره و راس ساعت خاصی شروع شد که همه پیج هایی بودن که باید پرداختی میبود عوامل مربوط به حراست و ارشاد همیشه در سالن هستند چطور اون موقع تذکر ندادند البته صحت وجود اون تصاویر هنوز ثابت نشده و برای مسئولین هم نبوده اون سالن حدود هزار نفر هستن که تصویری بنده در اونجا ندیدم و این مورد کمی مشکوک بنظر میرسد

 

(22)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>