ساز بریمباو با اصالتی آفریقایی که روان هر شنونده‌ای را شاد و مفرح میکند | فیلم

ساز بریمباو با اصالتی آفریقایی که روان هر شنونده‌ای را شاد و مفرح میکند | فیلم

ساز بریمباو با اصالتی آفریقایی که روان هر شنونده‌ای را شاد و مفرح میکند نام این ساز بریمباو است و اصالتی آفریقایی دارد و می‌تواند روان هر شنونده‌ای را شاد و مفرح سازد این گونه سازها در سرزمین افریقا زیاد دیده میشود یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است. نوازنده، بر انتهای آزاد تیغه با دست یا سر انگشت زخمه می زند و با این کار صدای مورد نظر ایجاد می شود. ساخت ساز را با بریدن نوارهای فلزی شروع می کنیم. برای آماده کردن نوارها باید تیونر ساز داشته باشیدیا یک برنامه tone recognizer روی موبایل تان داشته باشید. ما از نوار فلزی با عرض 5 میلیمتر و ضخامت 0٫7 میلیمتری استفاده کردیم.

(39)

40
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>