همنوازی ماشین تایپ در ارکستر | فیلم

[mono_ir_video id=”1054576″ qualities=”360,480″]

همنوازی ماشین تایپ در ارکستر | فیلم

همنوازی ماشین تایپ در ارکستر . مهارت باورنکردنی در نواختن موسیقی با ماشین تایپ, ماشین تایپ به همراهی سازها میاید, تا استعداد نوازنده را به رخ بکشد, ترکیب جدید موسیقی .

(72)

73
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>