خاطره بازی رضا صادقی با آهنگ های قدیمی نم نم بارون | فیلم

[mono_ir_video id=”1053799″ qualities=”360,480,720,1080″]

خاطره بازی رضا صادقی با آهنگ های قدیمی نم نم بارون | فیلم

خاطره بازی رضا صادقی با آهنگ های قدیمی نم نم بارون او در کنسرت خودش ازآهنگ های قدیمیش خواند و مخاطبان با او هم خوانی کردند .. دلم برات تنگ شده جونم می خوام ببینمت نمی تونم بین ما دیوارای سنگی فاصله یک عمره می دونم بغض ترانه رو شکستم می خوام بگم عاشقت هستم .. تو عین ناباوری یک شب خالی گذاشتی هر دو دستم .. تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من .. تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من  .. تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصه من  .. تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لبهای بسته من

 

(102)

103
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>