مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی | فیلم

مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی | فیلم

مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی به مناسبت درگذشت شاعر عاشقانه ها  .. وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید .  وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید .  وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید  وقتی عطش طعم تو را با اشک هایم می چشید . من عاشق چشمت شدم  نه عقل بود و نه دلی . چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی . یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود . آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود . وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد . آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد . من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی . چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

 

(۸۰)

81
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>