مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی | فیلم

مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی | فیلم

مرحوم افشین یداللهی ؛ من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی به مناسبت درگذشت شاعر عاشقانه ها  .. وقتي گريبان عدم با دست خلقت مي دريد .  وقتي ابد چشم تو را پيش از ازل مي آفريد .  وقتي زمين ناز تو را در آسمان ها مي كشيد  وقتي عطش طعم تو را با اشك هايم مي چشيد . من عاشق چشمت شدم  نه عقل بود و نه دلي . چيزي نمي دانم از اين ديوانگي و عاقلي . يك آن شد اين عاشق شدن دنيا همان يك لحظه بود . آن دم كه چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود . وقتي كه من عاشق شدم شيطان به نامم سجده كرد . آدم زميني تر شد و عالم به آدم سجده كرد . من بودم و چشمان تو نه آتشي و نه گلي . چيزي نمي دانم از اين ديوانگي و عاقلي

 

(856)

857
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>