مصاحبه نگار لطفی با بهنام بانی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر | فیلم

مصاحبه نگار لطفی با بهنام بانی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر | فیلم

مصاحبه نگار لطفی با بهنام بانی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر . بهنام بانی در همایش بیماریهای نادر اجرا کرد , از دوستی با یاسر داوویان میگوید, که علت حضورش در این همایش و حمایتش از بیماران نادر است .

(۱۲۹)

130
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>