همخوانی مردم و مسولان و اجرای متفاوت سالار عقیلی در شب موسیقی اراضی عباس آباد | فیلم

همخوانی مردم و مسولان و اجرای متفاوت سالار عقیلی در شب موسیقی اراضی عباس آباد | فیلم

همخوانی مردم و مسولان و اجرای متفاوت سالار عقیلی در شب موسیقی اراضی عباس آباد شب موسیقی انقلاب چلچله در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار شد و به اجرای موسیقی فاخر ایران پرداختند..  همه به احترام “ایران” به پا خواستند .. سالار عقیلی قطعه موسیقی ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سر چشمه هنر را خواند

(۱۲)

13
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>