توو دلی سامان جلیلی : اینجوری عذابم نده | فیلم

توو دلی سامان جلیلی : اینجوری عذابم نده

توو دلی سامان جلیلی : اینجوری عذابم نده

هی دل دل میکنی هی منو ول میکنی  آخه این ادا اطوارا تا کی هی من حالم بده اینجوری عذابم نده  انگار به ما خوشی نیومده هی دل دل میکنی هی منو ول میکنی

(۱۲۴)

125
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>