اجرای آهنگ گنج قارون توسط علی زند وکیلی در کنسرت | فیلم

اجرای آهنگ گنج قارون توسط علی زند وکیلی در کنسرت | فیلم

اجرای آهنگ گنج قارون توسط علی زند وکیلی در کنسرت او در یکی از کنسرت های خودش آهنگ گنج قارون رو خونداین آهنگ در زمان قبل از انقلاب توسط فردین خونده شده : آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه .. درش آوردیم ..بیرون آوردیم .. آوردیمش توی خونه.. حالا پاشو حالی بکن..برقص و خوشحالی بکن ..مانند ما شو بیشین و پاشو .. حالا که کبکت می خونه.. اگه نرقصی میشینم عقده دل واز می کنم … نیگا تو چشمات می کنم شکوه رو آغاز می کنم .. میگم حسن جغجغه رو نون بده و چایی بده .. میگم حالا در بیاره کفشتو دمپایی بده .. ز هشیاران عالم، هرکه را دیدم غمی داره اما……ن آ…ی آ…ی

(۲۸۲)

283
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>