اجراي آهنگ گنج قارون توسط علي زند وكيلي در کنسرت | فیلم

[mono_ir_video id=”1014409″ qualities=”360,480,720,1080″]

اجراي آهنگ گنج قارون توسط علي زند وكيلي در کنسرت | فیلم

اجراي آهنگ گنج قارون توسط علي زند وكيلي در کنسرت او در یکی از کنسرت های خودش آهنگ گنج قارون رو خونداین آهنگ در زمان قبل از انقلاب توسط فردین خونده شده : آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه .. درش آوردیم ..بیرون آوردیم .. آوردیمش توی خونه.. حالا پاشو حالی بکن..برقص و خوشحالی بکن ..مانند ما شو بیشین و پاشو .. حالا که کبکت می خونه.. اگه نرقصی میشینم عقده دل واز می کنم … نیگا تو چشمات می کنم شکوه رو آغاز می کنم .. میگم حسن جغجغه رو نون بده و چایی بده .. میگم حالا در بیاره کفشتو دمپایی بده .. ز هشیاران عالم، هرکه را دیدم غمی داره اما……ن آ…ی آ…ی

(363)

364
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>