چرا مردم به خوانندگی گلزار موضع دارن | فیلم

[mono_ir_video id=”1007396″ qualities=”360,480,720,1080″]

چرا مردم به خوانندگی گلزار موضع دارن | فیلم

چرا مردم به خوانندگی گلزار موضع دارن . صدای رضا گلزار رو همه دوست ندارن, خوشگله ولی خوانندگیش به خوبی قیافش نیست . با این وجود گفته برای طفرداراش میخونه .

(158)

159
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>