آهنگ جدید سینا درخشنده به نام حس قشنگ

آهنگ جدید سینا درخشنده به نام حس قشنگ

آهنگ جدید سینا درخشنده به نام حس قشنگ

اینو میدونی که شدی دارو ندارم من آمارتو دارم  آخه با تو پر از حس قشنگ عاشقونم آخه اومدی تو زندگی آروم جونم

(۸۸)

89
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>