لهجه بروجردی محسن ابراهیم زاده | فیلم

لهجه بروجردی محسن ابراهیم زاده

لهجه بروجردی محسن ابراهیم زاده

 محسن ابراهیم زاده  در بروجرد به روی صحنه رفت. این کنسرت با استقبال باشکوه مردم همراه شد. دومین شهر پرجمعیت استان لرستان بروجرد است.

(۱۳۹۷)

1398
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>