کنایه بابک مافی به علی ضیا : چرا از دعوای دیگران لذت میبریم | فیلم

[mono_ir_video id=”1000688″ qualities=”360,480,720,1080″]

کنایه بابک مافی به علی ضیا : چرا از دعوای دیگران لذت میبریم | فیلم

کنایه بابک مافی به علی ضیا : چرا از دعوای دیگران لذت میبریم من ناراحت نیستم برخی با موزیک های من معروف شدند متاسفانه از دعوای دیگران لذت می‌بریم آدم چابلوسی هم نیستم

(42)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>