۲دقیقه سکوت در کنسرت محمدرضا گلزار به احترام اذان | فیلم

[mono_ir_video id=”998824″ qualities=”360,480,720,1080″]

۲دقیقه سکوت در کنسرت محمدرضا گلزار به احترام اذان | فیلم

۲دقیقه سکوت در کنسرت محمدرضا گلزار به احترام اذان او در حین کنسرت میگه به موقع ملکوتی اذان نزدیک شدیم دو دقیقه سکوت میکنیم و دوباره شروع میکنیم

(123)

124
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>