تصنیف شب مهتاب با صدای حمید هیراد | فیلم

[mono_ir_video id=”995355″ qualities=”360,480,720,1080″]

تصنیف شب مهتاب با صدای حمید هیراد | فیلم

تصنیف شب مهتاب با صدای حمید هیراد امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام امشب به بر من از تو آن مایه ناز یا رب تو کلید صبح و در چاه انداز ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

(138)

139
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>