پیام مجید خراطها بعد از بیمارى نادر چشمش | فیلم

پیام مجید خراطها بعد از بیمارى نادر چشمش | فیلم

پیام مجید خراطها بعد از بیمارى نادر چشمش به دنیای تاری که روبروم بود نوری تابید ممنونم از کسانی که برام دعا کردن روزگار معلم سختگیری هست ای کاش به یکسری چیزها بیشتر نگاه میکردم

(۶۹)

70
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>