هم‌خوانی همایون شجریان با دختران موسسه همدم مشهد | فیلم

[mono_ir_video id=”993674″ qualities=”360,480,720,1080″]

هم‌خوانی همایون شجریان با دختران موسسه همدم مشهد | فیلم

هم‌خوانی همایون شجریان با دختران موسسه همدم مشهد او که روز گذشته به مشهد سفر کرده بود با دختران معلول آواز خواند راه امشب می‌برد سویت مرا می‌کشد در بند گیسویت مرا گاه لیلا، گاه مجنون می‌کند گرگ و میش چشم آهویت مرا من تو را بر شانه‌هایم می‌کشم یا تو می‌خوانی به گیسویت مرا زخم‌ها زد راه بر جانم ولی زخمِ عشق آورده تا کویت مرا

(91)

92
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>