از باب دیلن تا محمدرضا شجریان | فیلم

[mono_ir_video id=”990926″ qualities=”360,480″]

از باب دیلن تا محمدرضا شجریان | فیلم

از باب دیلن تا محمدرضا شجریان . عادی نمی‌شود. نه، بعضی چیزها هیچ‌وقت عادی نمی‌شود و هنوز اشک آدم را درمی‌آورد. بیوگرافی باب دیلن و محمدرضا شجریان .

(28)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>