اظهارات جنجالی تهیه کننده حامد همایون : من تاجرم و با آدمها میخوام پول درارم | فیلم

اظهارات جنجالی تهیه کننده حامد همایون : من تاجرم و با آدمها میخوام پول درارم | فیلم

اظهارات جنجالی تهیه کننده حامد همایون : من تاجرم و با آدمها میخوام پول درارم نگاه تجاری تهیه‌کننده حامد همایون به این خواننده …من یک محصول تجاری خام داشته‌ام به اسم سیدحامد محمودزاده که دلم خواسته حامد همایون با‌‌شد

(۱۰۴)

105
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>