گفتگو جنجالی با محمدحسین توتونچیان | فیلم

گفتگو جنجالی با محمدحسین توتونچیان | فیلم

گفتگو جنجالی با محمدحسین توتونچیان . اسم من حسین، ذات من هم حسین ، من دنبال انحصار طلبی نیستم ، ما ایرانی ها عادت داریم روزی دیگران رو بشموریم .

(۳۲)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>