شوخی جالب محسن ابراهیم زاده با طرفدار خردسالش | فیلم

شوخی جالب محسن ابراهیم زاده با طرفدار خردسالش | فیلم

شوخی جالب محسن ابراهیم زاده با طرفدار خردسالش . محسن ایراهیم زاده خواننده ی محبوب و جوان کشورمون در کنار یکی از هواداران کوچکش قرار گرفت .

(۱۳۸۰)

1381
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>