گفتگو تی وی پلاس با کاوه آفاق درباره ی پلی بک خواننده ها | فیلم

گفتگو تی وی پلاس با کاوه آفاق درباره ی پلی بک خواننده ها | فیلم

گفتگو تی وی پلاس با کاوه آفاق درباره ی پلی بک خواننده ها . کسانی روی استیج پلی بک میکنن که به هرحال رقص دارن یا کار بدنی سنگین ، اینور ما نه شو داریم نه چیزی .

(۶۳)

64
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>