ابراز علاقه هواداران بهنام بانی در شب کنسرتش | فیلم

ابراز علاقه هواداران بهنام بانی در شب کنسرتش | فیلم

ابراز علاقه هواداران بهنام بانی در شب کنسرتش . هواداران بهنام بانی در شب اجرای زنده اش با ابراز علاقه ی همگانی بهش سالن رو ترکوندن و در مقابل بهنام هم شروع به ابراز علاقه نمود .

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>