استاد حسام الدین سراج از موسیقی های یک دقیقه ای میگوید | فیلم

[mono_ir_video id=”973802″ qualities=”360,480,720,1080″]

استاد حسام الدین سراج از موسیقی های یک دقیقه ای میگوید

استاد حسام الدین سراج از موسیقی های یک دقیقه ای میگوید . اما من میخوام یک نکته رو عرض کنم ، شما اگر دائما در اینستاگرام باشید از هر موسیقی 1 دقیقه رو بیشتر نمیشنوید.

(24)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>