شوخی جالب بهنام بانی در کنسرتش | فیلم

شوخی جالب بهنام بانی در کنسرتش | فیلم

شوخی جالب بهنام بانی در کنسرتش . چه سریعم به کناریتون نگاه میکنید اگر ببینید اونم آهنگ رو بلد نیست چه عشق میکنید ، البته حق دارید جمله هاش طولانیه .

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>