اظهارات عجیب بنیامین بهادری در خصوص مرگ همسرش | فیلم

[mono_ir_video id=”971913″ qualities=”360,480,720,1080″]

اظهارات عجیب بنیامین بهادری در خصوص مرگ همسرش | فیلم

اظهارات عجیب بنیامین بهادری در خصوص مرگ همسرش . آخه من و بارانا داخل اون ماشین بودیم و اون ماشین 5 بار چرخیده ، خوشحال بودم که من تو اون لحظه تو اون ماشین بودم .

(215)

216
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>