آرزوی حمید متبسم برای تمامی کودکان | فیلم

آرزوی حمید متبسم برای تمامی کودکان | فیلم

آرزوی حمید متبسم برای تمامی کودکان . حمید متبسم نوازنده و آهنگساز نامدار برای کودکان موسیقی مینویسد . میخواهم کودکان برای هر مایه ی موسیقی یک الگو داشته باشند .

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>