نقد سهراب پورناظری در خصوص ایرج خواجه امیری | فیلم

نقد سهراب پورناظری در خصوص ایرج خواجه امیری

نقد سهراب پورناظری در خصوص ایرج خواجه امیری . چقدر این مرز کشی های که کردن گمراه کننده بود، بهتره اسم نیارم  البته ایرادی نداره آدم میگه درباره ی ایرج بود.

(۴۶)

47
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>