اجرای تیتراژ سریال محبوب Game of Thrones با دو نوازی بسیار دلنشین | فیلم

اجرای تیتراژ سریال محبوب Game of Thrones با دو نوازی بسیار دلنشین | فیلم

اجرای تیتراژ سریال محبوب Game of Thrones با دو نوازی بسیار دلنشین با گیتار و ساز “Bagpipe” ساز سنتی اسکاتلندی مشابه نی عنبان توسط The Snake Charmer دختر و پسر جوان مشغول نواختن سازهستند پسرگیتار میزند و دختر ساز سنتی اسکاتلندی را مینوازد

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>