دفاع تمام قد استاد علی اکبر رائفی پور از امیر تتلو | فیلم

[mono_ir_video id=”99681″ qualities=”360,480,720,1080″]

دفاع تمام قد استاد علی اکبر رائفی پور از امیر تتلو | فیلم

دفاع تمام قد استاد علی اکبر رائفی پور از امیر تتلو 

 

بخشی از آخرین مصاحبه استاد رائفی پور :

درسلسله مقالات (ستیز با سپاه شیطان)، قصد است به برخی از شبهات رایجی که وهابیون بر علیه تشیع نشر داده انده پاسخ داده شود.

باشد که در تشخیص نور از ظلمت پیروز باشیم.

شبهه 1 : بسیاری از بزرگان اصحاب با اهل البیت(علیه السلام) پیوند خویشاوندی بر قرار کرده اند، و حال این شبهه مطرح است، آیا این به منظور محبت و دوستی اهل البیت (علیه السلام) با ایشان است؟

پاسخ:

در اینجا یاد آوری دو نکته ضروری است:

1. پرسشگر در طرح این پرسش، تفکر قبیله ای دارد که می گوید: ازدواج صحابه و اهل البیت با یکدیگر، نشانه ی کمال الفت و دوستی میان آنها بوده است، چنان که در میان قبایل عرب, ازدواج نشانه ی الفت و صمیمیت میان دو قبیله است.

در حالی که مساله اختلاف، میان اهل البیت و برخی از صحابه (نه همه)، نه اختلاف قبیله ای، بلکه اختلاف عقیدتی و به یک معنی، رفتاری بوده است.

و به دیگر سخن، اگر اختلاف خاندان رسالت با گروه های دیگر اختلاف سیاسی یا مالی بود، می گفتیم دختر دادن و دختر گرفتن نشانه ی آن است که مواضع هر دو گروه به هم نزدیک شده و دست الفت به یکدیگر داده اند.

اختلاف آنان بر سر یک مساله اساسی، و آن رهبری جامعه پس از رحلت یا شهادت حضرت رسول(ص) بود. این اختلاف اساسی هرگز با چند ازدواج موردی از میان نمی رود.

(48)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>