استثنایی ترین روز برای گروه سون | فیلم

[mono_ir_video id=”949246″ qualities=”360,480,720,1080″]

استثنایی ترین روز برای گروه سون | فیلم

استثنایی ترین روز برای گروه سون . گروه سون تاریخ 97/7/7 را یکی از استثنایی ترین روز برای گروهشون دونستند و اجرای زنده آهنگ ای داد را به هواداران تقدیم کردند.

(48)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>