مراحل جالب ساخت ساز ویولن از ابتدا | فیلم

مراحل جالب ساخت ساز ویولن از ابتدا

کار ساخت ویولن یک کار دقیق و ظریفی است که نیازمند معلومات و ابزار و الگوهای خاص می باشد.
از زمان های قدیم در اروپا به ساخت این نوع ساز توجه بخصوصی شده و هم شکل ظاهری آن وهم صدا دهی آن مورد توجه اساتید اهل فن بوده است.
شکل ظاهر این ساز حاصل محاسبات دقیق و تغییراتی بسار ظریف اهل فن می باشد که دستبرد در آن به سلیقه شخصی  واندک معلومات شایسته نیست .
مراحل ساخت این ساز برای هر کارگاه متفاوت می باشد. اما به طور کلی شامل:

۱-انتخاب الگوی مناسب
۲-تهیه ابزاری متناسب برای ساخت ساز
۳-تهیه چوب برای صفحات زیر /دسته/کلاف  وصفحه  روی  ساز
۴-برش قالب
۵-چسباندن بلوک های نگهدارنده کلاف به قالب
۶-آماده سازی چوب کلاف و خم کردن آن دور قالب
۷-چسباندن زه محافظ کلاف به کلاف
۸-برش صفحه زیر ویولن
۹-تراش صفحه زیر متناسب با قوس های پنج گانه عرضی و قوس طولی  متناسب با کوک صفحه  و کلاف
۱۰-زدن سه زه
۱۱-برش صفه رو
۱۲-تراش صفحه متناسب با الگوهای پنج گانه عرضی و قوس طولی  و نصب باس بارمتناسب با کوک صفحه
۱۳-آماده سازی دسته ویولن برای نصب
۱۴-چسباندن دسته ویولن
۱۵-پرداخت  ویولن
۱۶-زدن زیر رنگی و رنک کردن  این ساز
رنگ این ساز با توجه به هنر و معلومات سازندگان ساخته می شود و ممکن است از روش های گوناگونی در این زمینه استفاده شود .

اما معمولی ترین  وسنتی ترین شیوه در رنگ یک ساز از قدیم تا امروز روش لاک و الکل زدن است .
۱۷- جا سازی پل هارمونی
۱۸- تراش خرک
۱۹- تراش ست گوشی و نصب زیر چانه و سیم گیر
۲۰-بستن سیم ها وتست اولیه

(۴۸۳)

484
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

۱ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>