⁩ضبط موسیقی فیلم سینمایی زندانی‌ها به کارگردانی مسعود ده‌ نمکی در اوکراین | فیلم

[mono_ir_video id=”940257″ qualities=”360,480,720,1080″]

⁩ضبط موسیقی فیلم سینمایی زندانی‌ها به کارگردانی مسعود ده‌ نمکی در اوکراین

⁩ضبط موسیقی فیلم سینمایی زندانی‌ها به کارگردانی مسعود ده‌ نمکی در اوکراین

«زندانی‌ها» با موضوع اجتماعی آماده می شود و وقایع آن در تاریخ معاصر می گذرد. ده نمکی مانند دیگر آثار خود در این فیلم نیز به دنبال ارزش های فراموش شده و دغدغه های انسانی است.

(12)

13
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>