بارانا بهادری : با بابا بنیامین خوش نمیگذره!!!! | فیلم

[mono_ir_video id=”95041″ qualities=”360,480,720,1080″]

بارانا بهادری : با بابا بنیامین خوش نمیگذره!!!! | فیلم

بارانا بهادری : با بابا بنیامین خوش نمیگذره!!!!

این خواننده خوب و پر طرفدار کشورمون رابطه یی خاص با دختر خود دارد و در اکثر سفرها نیز بهمراه پدر میباشد.

اولین اثر‌رسمی بنیامین آلبوم 85 نام داشت. این آلبوم که به‌صورت اتفاقی توسط تنظیم کنندهٔ آلبوم لو‌رفت، با ترانه دنیا دیگه مثل تو نداره که با نام خاط‌ره‌ها در آلبوم قرار‌داشت، شروع می‌شد.

شاعر‌ ترانه‌های  آلبوم سید فرید احمدی و تنظیم  نیما وارسته بود. این آلبوم شامل ١٠ قطعه بود که قطعه دختر‌آفتاب از آن حذف شد.

دومین اثر‌بنیامین بهاد‌ری که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و بعد از‌بیش از ۱۰ بار‌ به تعویق افتادن بالاخره در ‌8 اردیبهشت ۱۳۸۸ منتشر‌ شد.

بر‌طبق ر‌وال آلبوم قبلی نام این آلبوم هم ۸۸ گذاشته شد و در‌ همان رو‌زهای اول توجه همگان را به‌خود جلب کرد.

بنیامین ۸۸ در‌عرض یک‌ هفته توانست به فروش500000 نسخه‌ای دست پیدا کند که در‌ نوع خود و در‌ ایران که اکثر‌ مخاطبان آهنگ‌ها را از‌ اینترنت دانلود می‌کنند، یک فروش قابل توجه است.

در مصاحبه‌ی منتشر‌شده از‌بنیامین در‌ اردیبهشت ۱۳۸۹، علی‌‌رغم اینکه وی‌ آلبوم ۸۸ را یک آلبوم کاملاً حرفه‌ای قلمداد می‌کند، اما آلبوم ۸۵ ‌را به مراتب موفق‌تر‌ و‌ بهتر‌ ارزیابی کرده است.

این آلبوم ۱۷ قطعه دارد و انتشار‌ آن به‌طور‌ همزمان در‌ ایران و‌آمریکا انجام شد.‌ انتشار‌ آن را دو‌ شرکت‌هنری به نام‌های آوای‌نکیسا(توزیع‌کننده در‌ایران) و‌ ترانه شرقی (توزیع کننده در‌آمریکا) بر‌عهده داشتند. شاعر‌ ترانه‌های این آلبوم سید فرید احمدی و‌ تنظیم بر‌عهده پیام شمس بود. آهنگسا‌زی این آلبوم نیز‌ توسط بنیامین صورت گرفته‌ است.

در‌سال ۸۴ آلبومی با اشعا‌ری مذهبی و در‌ وصف امام حسین و‌ اهل‌بیتش که توسط فرید احمدی سروده شده‌بود با صدای بنیامین روی سایت‌ها قرار‌گرفت که تا‌ به امروز‌ جز پر‌مخاطب‌ترین ترانه‌های مناسبتی است.

 

(560)

561
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>