نیما مسیحا : عاشقترین من بى تو دنیایم غم است | فیلم

نیما مسیحا : عاشقترین من بى تو دنیایم غم است

نیما مسیحا : عاشقترین من بى تو دنیایم غم است

عادتم دادی که در باران به یادت آورم عادتم دادی کنارت باشمو عاشق شوم در هوایت یک کبوتر باشمو دوره سرت لحظه لحظه بیقرارت باشمو عاشق شوم

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>