دونوازی مهرناز دبیرزاده با تنبک و قانون | فیلم

دونوازی مهرناز دبیرزاده با تنبک و قانون

دونوازی مهرناز دبیرزاده با تنبک و قانون
مهرناز دبیرزاده نوشت : دو نوازی من و دوست هنرمندم آقای ابراهیم یساول زاده نوازنده ی قانون، قبل از اجرای کنسرتمان با گروه وصل یار

(۵۵۲)

553
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>