اجرای گیتار توسط جنگو راینهارت | فیلم

اجرای گیتار توسط جنگو راینهارت

اجرای گیتار توسط جنگو راینهارت

جنگو راینهارت از نخستین نوازندگان اروپائی موسیقی جاز و یکی از مهم‌ترین نوازندگان گیتار جاز بود.

(۴۵)

46
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>