محمدرضا شجریان قدیمی ترین تصنیف ایرانی را در تاجیکستان اجرا نمود | فیلم

[mono_ir_video id=”93999″ qualities=”360,480,720,1080″]

محمدرضا شجریان قدیمی ترین تصنیف ایرانی را در تاجیکستان اجرا نمود

محمدرضا شجریان قدیمی ترین تصنیف ایرانی را در تاجیکستان اجرا نمود .

استاد در این ویدئو که در تلویزیون کشور تاجیکستان با ایشان مصاحبه شده میگویند این تصنیف قدیمی ترین تصنیف در بین اساتید هست که مشخص نیست مال ه چه کسی هست؟

 

به یاد داری

به یاد داری ماه من
به یاد داری ماه من
که روزگاری جانم که روزگاری
عنان نازت ماه من
عنان نازت ماه من
به نی‌سواری جانم به نی‌سواری
به کف گرفتم ماه من خدا دلم به عجز گفتم شاه من
به کف گرفتم ماه من خدا دلم به عجز گفتم شاه من
قدم به چشمم ماه من
قدم به چشمم ماه من
تو کی گذاری جانم تو کی گذاری
قدم به چشمم ماه من
تو کی گذاری شاه من

پدرم متولد مشهد است. پدربزرگم حاج آقا سید علی اکبر طبسی یکی از مالکان مشهور طبس بود او صدای فوق العاده خوبی داشت ولی جز در محافل خصوصی و در نزد دوستان صمیمی جای دیگری نمی خواند.

وقتی پدرم فقط 12 سال داشت پدر بزرگم فوت کرد و پدرم بهترین معلم آواز خود را از دست داد.

دوستان پدرم را به حاج آقا سید محمد عرب برای تلاوت قرآن معرفی کردند و پس از سالها تمرین و ممارست وی بهترین معلم قرآن مشهد شد.

من به خوبی به خاطر دارم که وقتی 3 یا 4 ساله بودم صبح های جمعه جلسات تلاوت قرآن در منزل ما برگذار می شد.

از وقتی 6 ساله بودم تا هنگامی که 19 سالم شد پدرم مرتبا مرا به جلسات تلاوت قرآن می برد وقتی به سن تکلیف رسیدم پدرم مرا صبح بیدار میکرد و میگفت با صدای بلند قرآن بخوانم در این تلاشها پدرم علت اصلی موفقیت من بود.

محمد رضا شجریان را بحق باید یکی تاثیر گذارترین موسیقیدان های ایراتنی نامید.

(86)

87
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>