قسمتی از اجرای تمرین ارکستر سمفونیک تهران | فیلم

قسمتی از اجرای تمرین ارکستر سمفونیک تهران

قسمتی از اجرای تمرین ارکستر سمفونیک تهران

قطعه مرثیه ای برای ویولن و ارکستر اثر علی بیرنگ / سولیست ویولن: پدرام فریوسفی / رهبر ارکستر شهرداد روحانی

(۳۵)

36
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>