کاور آهنگ آخرش که چی از رضا شیری از یک پسر نوجوان خوش صدا | فیلم

کاور آهنگ آخرش که چی از رضا شیری از یک پسر نوجوان خوش صدا

کاور آهنگ آخرش که چی از رضا شیری از یک پسر نوجوان خوش صدا

آخرش که چی دلتو دادی به کی برو دورتو بزن ببینم تهش برمیگردی پیش کی, برو خوش بگذره بهت بذا خنک شه دلت

(۳۹۲)

393
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>