راهکار فرزادفرزین به جای برگزاری کنسرت خیابانی | فیلم

راهکار فرزادفرزین به جای برگزاری کنسرت خیابانی | فیلم

راهکار فرزادفرزین به جای برگزاری کنسرت خیابانی تا افتتاح رستوران فرزاد فرزین ،یه پیتزای جدید هم اختراع کردم از روی شکمو بودن خودم هست. با این شرایط سخت اقتصادی مشکل بلیط فروشی نداریم با مردم همدردی میکنم مشکل مردم متفاوت از مشکل من نیست.

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>