آهنگ جنجالی میثم جیرانی | فیلم

آهنگ جنجالی میثم جیرانی | فیلم

آهنگ جنجالی میثم جیرانی . رئیس جدید باک مزکری در برنامه ی تلویزیونی فرمودند برنامه رو قطع کنید ی آهنگ پخش کنید مردم صفا کنند دقیقا منظورشون این آهنگ بود. بدون عشق نمی تونم بدون پول و دلارم نمیتونم.

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>