اجرای کاخون آهنگ It is my life توسط مهرناز دبیرزاده | فیلم

اجرای کاخون آهنگ It is my life توسط مهرناز دبیرزاده

اجرای کاخون آهنگ It is my life توسط مهرناز دبیرزاده

مهرناز دبیرزاده یکی از اساتید مشهور آموزشگاه دبیرزاده است که در این ویدیو به اجرای زنده موسیقی با ساز کاخن می پردازد.

(۱۶۳)

164
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>