دابسمش نگارا مهدی یغمایی و فریدون آسرایی و باربد بابایی | فیلم

دابسمش نگارا مهدی یغمایی و فریدون آسرایی و باربد بابایی

دابسمش نگارا مهدی یغمایی و فریدون آسرایی و باربد بابایی

تولد مهدی یغمایی و فریدون اسرایى برگزار شد.مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست نگارا بجز تو کسی در دل ما نیست ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی چه آسان همگان را ز چشمم بربودی

(۶۵)

66
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>