بیدلان با اجرای حسام الدین سراج | فیلم

بیدلان با اجرای حسام الدین سراج

بیدلان با اجرای حسام الدین سراج

بنوشان یارا ، ازآن می ما را که درجان مشتاقان شرار اندازد برآرد دستی ، به شور مستی گذاردل در ، کوی نگاراندازد

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>