اجرای بی نظیر پرواز همای و آهنگ خدا در روستای ماست در تالار وحدت | فیلم

[mono_ir_video id=”89733″ qualities=”360,480,720,1080″]

اجرای بی نظیر پرواز همای و آهنگ خدا در روستای ماست در تالار وحدت | فیلم

اجرای بی نظیر پرواز همای و آهنگ خدا در روستای ماست در تالار وحدت 

تالار وحدت میزبان کنسرت پرواز همای و گروه پرواز بود.

صحنه تاریک با نور شمع‌هایی که زیر پایه بوم‌هایی بودند، روشن شده بود. چهار بوم روی صحنه قرار داشت که دوتا از آن‌ها سفید بود و روی دو بوم دیگر اشعاری با خط خوش نوشته شده بود.

 

متن آهنگ خدا در روستای ماست :

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما كشاورز است

خدا را دیده ام با كارگر ها مهر را می كاشت

ایمان را درو می كرد

خدا روی چمن ها می دمید و می دوید از روی شالیزار

خدا با باد و گندمزار می رقصید

گهی با ابرها می رفت گهی با باد می امد

و اشكش را تهی می كرد روی کشتزار روستای ما

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ماكشاورز است

ولی با كدخدای روستای ما برادر نیست

خدا از ابشار كوه های روستا جاریست

خدا در روستای ما كشاورز است

كنار چشمه ی پاكی

من او را دیده ام با دستهای ساده و خاكی

خدا هم همچو دیگر مردمان روستا از كدخدا شاكی

من از این روستای سبز و از این

بوی شالی گشته ام سرمست

میان روستای ما

خدا هرجا كه بوی گندم و اب علف

باشد در انجا هست

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما كشاورز است

(145)

146
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>