عاشق شدن آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده | فیلم

عاشق شدن آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده | فیلم

عاشق شدن آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده عاشق شدن راه با صفایی داره غمو بیقراری داره دوست داره هر کاری میکنی دل از کارات سر درآره بدجوری بیتابی داره تا خود صبح بیخوابی داره ای وای از عشق….

(۲۲۹)

230
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>