اجرای چی شد مهدی احمدوند | فیلم

اجرای چی شد مهدی احمدوند | فیلم

اجرای چی شد مهدی احمدوند .چی شد چند سال پات موندم خسته میشدم از خلاقت ولی باز باهات میموندم،کنار اخمات موندم به اعتماد حرفات موندم یه روزی رفتی و برنگشتی من مات موندم

(۱۴۵)

146
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>