امید حاجیلی آهنگ بیا بریم دشت را در خیابان به زیبایی اجرا کرد | فیلم

[mono_ir_video id=”89645″ qualities=”360,480,720,1080″]

امید حاجیلی آهنگ بیا بریم دشت را در خیابان به زیبایی اجرا کرد | فیلم

امید حاجیلی آهنگ بیا بریم دشت را در خیابان به زیبایی اجرا کرد.

 

بیا بریم دشت

کدوم دشت؟

همون دشتی که خرگوش تاب داره

ها! بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

ها! بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

خواب خرگوش به خواب یار می‌ماند بله

خواب خرگوش به خواب یار می‌ماند بله

بیا بریم کوه

کدوم کوه

همون کوهی که آهو تاب داره‌های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره‌های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

خال آهو به خال یار می‌ماند بله

خال آهو به خال یار میمانه بله

بیا بریم باغ

کدوم باغ

همون باغی که قمری تاب داره‌های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره‌های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

چرخ قُمری به چرخ یار می‌ماند بله

چرخ قُمری به چرخ یار میمانه بله

بیا بریم چاه

کدوم چاه

همون چاهی که کفتر تاب داره‌های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره‌های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

طوق[۳] کفتر به طوق یار می‌ماند بله

طوق کفتر به طوق یار می‌ماند بله

بیا بریم کوه

کدوم کوه

همون کوهی که عقاب تاب داره‌های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره‌های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

عقاب کوهم را مزن

چنگ عقاب به چنگ یار می‌ماند بله

چنگ عقاب به چنگ یار می‌ماند بله

(272)

273
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>