اثبات لب خوانی نکردن حمید هیراد : اجرا وسط مردم | فیلم

[mono_ir_video id=”910692″ qualities=”360,480,720,1080″]

اثبات لب خوانی نکردن حمید هیراد : اجرا وسط مردم | فیلم

اثبات لب خوانی نکردن حمید هیراد : اجرا وسط مردم . پس از حواشی زیادی که برای حمید هیراد در هفته گذشته ایجاد شد وی در کنسرت دیشب خود در میان مردم خواند

(64)

65
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>